About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

<< The RSML is 80 years old

FAMOUS DOCTORS ABOUT THE LIBRARY

 EVALUATING THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE LIBRARY, THE WELL-KNOWN SPECIALISTS IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH PROUDLY SAY THEIR HEARTFELT WORDS ABOUT RSML

 

  

Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանը մեծ ավանդ ունի մեր երկրի ինչպես բժշկագիտական, այնպես էլ զուտ բժշկական մտքի զարգացման գործում և յուրաքանչյուր նախարարի պարտքն է անել առավելագույնը գրադարանի հետագա զարգացման համար, հակառակ պարագայում բժշկագիտությունը մեր երկրում կդառնա բժշկատգիտություն: Ես իսկապես երջանիկ եմ, որ ինչ որ չափով նպաստել եմ գրադարանի ամրապնդման գործին` տրամադրելով ներկա մասնաշենքը:

Էմիլ Գաբրիելյան

 

  

Այս գրադարանի դերակատարությունը շատ մեծ է Հայաստանի առողջապահության համակարգում, այն նպաստում է բժշկագիտության և բժշկական կրթության զարգացմանը` ծառայելով որպես գիտելիքի աղբյուրի կենտրոն բժիշկ մասնագետների համար: Այս գրադարանը ես ընդունում եմ, որպես Հայաստանի բժշկության ազգային գրադարան:

Էդգար Հովսեփյան

 

  

С чувством искренной радости и гордости за медицинскую науку и практику считаю необходимым особо отличить роль Научно-медицинской библиотеки, как очага хранителя всего ценного в медицине нашей Республики. С удовольстием поздравляю и  желаю коллективу больших творческих успехов на благо здравоохранения Армении.

Арташес Азнаурян

 

  

Այսօր մենք հպարտ ենք, որ հայ բժիշկները կարողացել են ստեղծել գիտաբժշկական գրադարանը, որը սերունդներին օգնեց պահպանել և զարգացնել այն ամենը, ինչը ժառանգաբար փոխանցվում է գրադարանի միջոցով: Ամեն մարդ իր կյանքի ընթացքում պետք է կարողանա գոնե մեկ ծառ տնկել: Ես հպարտ եմ, որ մասնակցել եմ եմ գիտության այդ մեծ ծառատունկին և հանձինս գիտաբժշկական գրադարանի` նպաստել գիտաբժշկության զարգացմանը մեր երկրում:

Արա  Բաբլոյան

 

  

Այս ուղերձը ունի մի պարզ նպատակ. մեր բոլոր գործընկերների, բարեկամների ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, թե ինչ երկարամյա պատմություն ունի, ինչ հարուստ ուղի է անցել Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանը և որն է նրա ապագան իր կարևորագույն ու շարունակական առաքելությունը կատարելիս` որպես հայկական բժշկագիտության զարգացումը խթանող կառույց:                           Եթե ինչ-որ մեկն ուզում է ավելի երկար ապրել, ապա ես վստահորեն պնդում եմ, որ նա որքան հնարավոր է շատ ժամանակ անցկացնի հենց այս գրադարանում, քանի որ կարդալով և մտածելով միայն այստեղ է հնարավոր անցնել տաղանդավոր մարդկանց կյանքի և մտքերի միջով, իսկ դա ակնհայտորեն կավելացնի կյանքի տարիները:

Միհրան Նազարեթյան

 

  

 

Գիտաբժշկական գրադարանի դերը  դժվար է գերագնահատել, Հանրապետության բժիշկների և գիտնականների մի քանի սերունդ կրթվել ու կատարելագործվել է նրա պատերի ներսում և վստահ եմ, որ դեռ տասնյակ սերունդներ պետք է այդ հնարավորությունն ունենան: Վստահ եմ նաև, որ գրադարանը կարող է ինֆորմացիոն նորագույն տեխնոլոգիաների կրողը դառնալ` մասնագետներին թույլ տալով ավելի օպերատիվ, դիֆերենցված կերպով ծանոթանալ բժշկագիտության նյութերին: Պետությունն ու մասնագիտական միությունները ընդգծված ուշադրություն պետք է դարձնեն նրա զարգացմանն ու բարգավաճմանը:                      

Հայկ Նիկողոսյան

 

  

Բժիշկների մի քանի սերունդ է կրթվել այս գրադարանի գրապահոցի հարստությամբ: Ես ինքս պարտական եմ այս գիտական օջախին իմ ատենախոսությունների և գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների համար: Ամեն անգամ այստեղ մտնելիս ես հիշում եմ իմ գիտական առաջին քայլերը:

Վիլեն Հակոբյան

 

  
20 лет назад, в книге о доказательной медицине я написал: "Существует много путей к нужным публикациям. Но почти все они начинаются из библиотеки. Библиотека для врача — обязательное место работы. Не может быть хорошего врача, не читающего в библиотеке и не умеющего работать там. Великий Х. У. Кушинг писал, что каждому врачу должна быть "привита" привычка работать с литературой в библиотеке (library habit). Роль библиотеки в подготовке специалиста с высшим образованием чрезвычайно велика.
В библиотеках находили и находят приют и сочувствие многие из притесняемых обществом. Главное дело, которое делают библиотекари — это сопереживание высоким проявлениям человеческого интеллекта. Рядом с ними, погружаясь в книги, мы раскрываемся, может быть, с самой достойной своей стороны. Любите библиотекарей. Эти люди всегда помогут Вам советом, если Вы неопытны в литературных розысканиях. Но если Вы хотите пользоваться всеми богатствами библиотеки, то Вам надо ее, библиотеку, изучать. Каждая из них индивидуальна."
Теперь я вижу, что библиотеки выживают. Но живут уже новой жизнью, все менее связанной со старой бумагой. В этой жизни главными остаются библиотекари - люди с новой квалификацией, но со старым благородством и высотой интересов. Спасибо вам, библиотекари.
Василий Власов
 

 

 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia