About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Home > Books

  
Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա
Հեղինակ՝ Ջնդոյան, Ջ. Տ.
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2016
Էջերի քանակ՝  544
Հրատարակչություն՝ ԵՊԲՀ, Երևան
 
 
 
Տղամարդու առողջություն
 Հեղինակ՝ Մուրադյան, Ա. Ա.
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2012
Էջերի քանակ՝  520
Հրատարակչություն՝  Անտարես, Երևան
 
 
 
 
 
Կենդանական ծագման սննդամթերքի միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններ
Հեղինակ՝ Դավիդյանց, Վ. Ա.
 
Հրատարակման տարեթիվ՝   2017
Էջերի քանակ՝  234
Հրատարակչություն՝  Հեղինակային հրատարակչություն, Երևան
 
 
 
 
Կլինիկական ուռուցքաբանություն
Հեղինակ՝  Տանանյան, Ա. Հ.
 
Հրատարակման տարեթիվ՝ 2018
Էջերի քանակ՝ 256
Հրատարակչություն՝  ԵՊԲՀ, Երևան
 
 
 
Տեղային անզգայացումը ստոմատոլոգիայում
Հեղինակ՝ Պողոսայն Յու. Մ.
 
Հրատարակման տարեթիվ՝ 2009
Էջերի քանակ՝  116
Հրատարակչություն՝  ՎԱՎ-Պրինտ, Երևան
 
 
 
Քիմիաթերապիա: ուղեցույց հիվանդների և խնամատարների համար
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2018
Էջերի քանակ՝  80
Հրատարակչություն՝  "Հենարան" բարեգործական հիմնադրամ, Երևան
 
 
 
Կրծքագեղձի քաղցկեղ. ASCO-ի պատասխաններ
 
Հրատարակման տարեթիվ՝ 2018
Էջերի քանակ՝ 78
Հրատարակչություն՝  Երևան
 
 
 
 
 
Լաբորատոր կենսանվտանգություն և կենսապահովություն
Հեղինակ՝ Ա.Գ. Ղազազյան [և ուրիշ.]
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2019
Էջերի քանակ՝  96
Հրատարակչություն՝  Հեղինակային հրատարակություն, Երևան
 
 
 
 
 
Որակի կառավարման համակարգը լաբորատորիայում
Հեղինակ՝ Զ. Հ. Գևորգյան [և ուրիշ.]
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2019
Էջերի քանակ՝  120
Հրատարակչություն՝  Հեղինակային հրատարակություն, Երևան
 
 
 
 
 
 
 
Կլինիկական վիրաբուժության հիմնական ախտանիշների և համախտանիշների տեղեկագիր 
Հեղինակ՝ Կուրղինյան, Ռոբերտ Մնացականի
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2018
Էջերի քանակ՝  250
Հրատարակչություն՝ Լիմուշ, Երևան 

 

 
 
 
Իմունաբանություն: ուսումնական ձեռնարկ 
Հեղինակ՝ Ալեքսանյան, Յուրի Թադևոսի
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2018
Էջերի քանակ՝   96
Հրատարակչություն՝ ՎԱՎ-Պրինտ
 
 
 
Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ևկենսանվտանգության հիմնահարցերը: ուսումնական ձեռնարկ բուժքույրերի համար
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2018
Էջերի քանակ՝   304
Հրատարակչություն՝  Հեղինակային հրատարակություն, Երևան
 
 
Վարակիչ հիվանդություններ փոխանցողներ: ուսումնական ձեռնարկ
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2018
Էջերի քանակ՝  176
Հրատարակչություն՝  Հեղինակային հրատարակություն, Երևան
 
 
 
Ջրի միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդությունները: ուսումնական ձեռնարկ
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2018
Էջերի քանակ՝  208
Հրատարակչություն՝ Հեղինակային հրատարակություն, Երևան
 
 
 
Опасная медицина. Кризис традиционных методов лечения
Автор: Налян, Арусяк Арутюновна
 
Год издания:  2011
Количество страниц:  352
Издательство: Крылов, Санкт-Петербург
 
 
 
 
  
Атлас эмбриологии. Последовательные покадровые изображения (timelaps-технология). Кризис традиционных методов лечения  
Автор: под. ред. А. Кэмпбел, С. Фишела
 
Год издания:  2018
Количество страниц: 120
Издательство: Медпресс-информ, Москва
 
 
 
Болезни печени: руководство для врачей 
Автор: Подымова, Светлана Дмитриевна
 
Год издания:  2018
Количество страниц: 984
Издательство: Медицинское информационное агенство, Москва
 
 
 
Эпилепсия и пароксизмальные состояния. Клиника, диагностика, лечение
Автор: Дарбинян, Ваагн Жирайрович
 
Год издания:  2016
Количество страниц:  264
Издательство: гМосква
 
 
 
Доброкачественные опухоли и опухолеподобные заболевания носа и околоносовых пазух
Автор: Носуля, Евгений Владимирович
 
Год издания: 2018
Количество страниц: 128
Издательство: Медпресс-информ, Москва
 
 
Заболевания позвоночника и спинного мозга 
Автор: под ред. В. В. Щедренка, О. В. Могучей, К. И. Себелева
 
Год издания:  2018
Количество страниц: 336
Издательство: МЕДпресс-информ, Москва
 
 
 
Руководство по судебной психиатрии: практическое пособие. Т. 1
Автор: под ред.  А.  А. Ткаченко
 
Год издания:  2018
Количество страниц: 450
Издательство: Юрайт, Москва
 
 
 
Руководство по судебной психиатрии: практическое пособие. Т. 2
Автор: под ред. А.  А. Ткаченко
 
Год издания:  2018
Количество страниц: 380
Издательство: Юрайт, Москва
 
 
 
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: [учебное пособие] Т. 1
Автор: Аметов, Александр Сергеевич
 
Год издания:  2015
Количество страниц:  351
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: [учебное пособие] Т. 2
Автор: Аметов, Александр Сергеевич
 
Год издания:  2015
Количество страниц: 280
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 
 
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: [учебное пособие] Т. 3
Автор: Аметов, Александр Сергеевич
 
Год издания:  2015
Количество страниц: 256
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: [учебное пособие] Т. 4
Автор: Аметов, Александр Сергеевич
 
Год издания:  2015
Количество страниц: 312
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: [учебное пособие] Т. 5
Автор: Аметов, Александр Сергеевич
 
Год издания:  2015
Количество страниц: 288
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: [учебное пособие] Т. 6
Автор: Аметов, Александр Сергеевич
 
Год издания:  2015
Количество страниц: 160
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: [учебное пособие] Т. 7
Автор: Аметов, Александр Сергеевич
 
Год издания:  2015
Количество страниц:  240
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: [учебное пособие] Т. 8
Автор: Аметов, Александр Сергеевич
 
Год издания:  2015
Количество страниц:  336
Издательство: ГЭОТАР-Mедиа, Москва
 
 
 
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: [учебное пособие] Т. 9
Автор: Аметов, Александр Сергеевич
 
Год издания:  2015
Количество страниц:  320
Издательство: ГЭОТАР-Mедиа, Москва
 
 
 
 
Пропедевтика детских болезней: учебник
Автор: под ред. А. С. Калмыковой
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  768
Издательство: ГЭОТАР- Медиа, Москва
 
 
 
Бронхиальная астма. Современный взгляд на проблему 
Автор: Ненашева, Наталья Михайловна
 
Год издания:  2018
Количество страниц: 304
Издательство:  ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
Боль в спине: диагностика и лечение
Автор: К. В. Котенко [и др.]
 
Год издания:  2016
Количество страниц: 528
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
Экономика здравоохранения: [учебное пособие]
Автор: под ред. М. Г. Колосницыной, И. М. Шеймана, С. В. Шишкина
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  464
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
Травматология: клинические рекомендации 
Автор: под ред. С. П. Миронова 
 
Год издания:  2018
Количество страниц: 512
Издательство:  ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
Гиперпластический синдром в гинекологии 
Автор: Вишневский, Александр Сергеевич
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  192
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
Нарушения минерального и костного обмена при хронической болезни почек. Роль фактора роста фибробластов-23, клото и склеростина
Автор:  Милованова, Людмила Юрьевна
 
Год издания:  2018
Количество страниц: 144
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
Топографическая анатомия и оперативная хирургия детского возраста: учебное пособие
Автор: под ред. С. С. Дыдыкина, Д. А. Морозова
 
Год издания: 2018
Количество старниц: 176
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
Гематогенный остеомиелит у детей: учебное пособие 
Автор: Стрелков, Николай Сергеевич
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  160
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 

 

           
 
 
Всероссийские клинические рекомендации по контролю над риском внезапной остановки сердца и внезапной сердечной смерти, профилактике и оказанию первой помощи
Автор: гл. ред. С. Ю. Кочетков
 
Год издания: 2018
Количество страниц: 256
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
 
Критическое состояние плода: диагностические критерии, акушерская тактика, перинатальные исходы
Автор: А. Н. Стрижаков [и др.]
 
Год издания: 2018
Количество страниц: 176
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
Спирометрия: руководство для врачей 
Автор: Стручков, Пётр Владимирович
 
Год издания: 2018
Количество страниц: 112
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
Первичные головные боли в практике невролога и терапевта   
Автор: Осипова, Вера Валентиновна
 
Год издания: 2018
Количество страниц: 104
Издательство:  ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
Болезни прямой кишки 
Автор: Ривкин, Владимир Лейбович
 
Год издания: 2018
Количество страниц: 128
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 
 
Боль в суставах
Автор: К. В. Котенко [и др.]
 
Год издания: 2018
Количество страниц: 560
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 
 
Персонализированная эндокринология вклинических примерах 
Автор: под ред. И. И. Дедова 
 
Год издания: 2018
Количество страниц: 440
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 
 
Вирусные гепатиты :клиника, диагностика, лечение
Автор: Н. Д. Ющук [и др.]
 
Год издания: 2018
Количество страниц: 368
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 
 
Ортопедия
Автор: под ред. С. П. Миронова
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  784
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 
 
Инфекционные болезни: национальное руководство
Автор:  гл. ред. Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  1104
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
 
Бесплодие. Диагностика, современные методы лечения 
Автор: Н. М. Подзолкова [и др.]
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  144
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 
 
Нефрология: стандарты медицинской помощи 
Автор: сост. А. С. Дементьев [и др.] 
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  224
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
Хроническая ишемическая болезнь сердца. Клиническая фармакология: стандарты медицинской помощи 
Автор: Морозова, Татьяна Евгеньевна
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  254
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
Безопасное обезболивание встоматологии 
Автор: С. А. Рабинович [и др.]
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  160
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 
 
Офтальмология: национальное руководство 
Автор: под ред.: С. Э. Аветисова, Е. А. Егорова, Л. К. Мошетовой,  В. В. Нероева, Х. П. Тахчиди
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  904
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
Пародонтология: национальное руководство
Автор: под ред.: Л. А. Дмитриевой, О. О. Янушевича
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  752
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
 
Общественное здоровье и здравоохранение: учебник
Автор: В. А. Медик
 
Год издания:  2018
Количество старниц:  656
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
 
 
 
Գիրքը, գրադարանը և ընթերցանությունը Հայաստանի պետական բուհերում
Հեղինակ՝ Սուքիասյան Գագիկ
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2018
Էջերի քանակ՝  112
Հրատարակչություն՝ Հեղինակային հրատարակություն
 
 
 
Наиболее распространенные синдромы в практике семейного врача
Автор: Маркарян, Анна Гагиковна
 
Год издания:  2008
Количество страниц:  114
Издательство: Авторское издание, Ереван
 
 
Кератоакантома. Клиника, диагностика, лечение, трансформация в рак
Автор: [В. А. Молочков и др.] 
 
Год издания: 2018
Количество страниц: 160
Издательство: Издательский дом Бином, Москва
 
 
Справочник по андрологии и сексологии  
Автор: Билич, Габриэль Лазаревич
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  384
Издательство: Практическая медицина, Москва
 
 
Рассеянный склероз: пуководство для врачей
Автор: Шмидт, Татьяна Евгеньевна
 
Год издания:  2017
Количество страниц:  280
Издательство: Медпресс-информ, Москва
 
 
 
Амбулаторно-поликлиническая терапия
Автор: сост. А. С. Дементьев
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  568
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва 
 
 

                                                 

 

 
 
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia